SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum

OM kód: 203066 | 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp.4.

Intézmény logo

Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokIdeiglenes felvételi rangsor_2024/2025KRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk 30 éves története

Történet

Városunk oktatási intézményeinek sorában utolsóként – 1991-ben – alakult az iskola.
Létrejöttét sajátos társadalmi gond motiválta: az alapvetően nehézipar-orientált településen nagy problémát jelentett a gyengén tanuló és hátrányos helyzetû fiatalok – fõként a leányok továbbtanulása, elhelyezkedése.
E helyzet szorításában a város Képviselotestülete 95/1991. V. 27. számú határozatával megalakította a Nevelési Tanácsadó és Továbbképző Szakiskolát, tevékenységi körébe utalta a háziasszonyképzést, a gazdasszonyképzést, a szociális gondozó és ápolóképzést. Az 1991/1992-es tanévben 99 leánytanuló kezdhette meg tanulmányait az iskolában.
A rendszeres csoportfoglalkozások, a különböző mentálhigiénés módszerek segítettek a tanulóknak lelki egészségük megőrzésében, alkalmanként visszanyerésében. A szociális szakképzések beindításával ugrásszerûen megnõtt az iskola tanulóinak létszáma hiszen Veszprém megyében, sõt a környezõ megyékben sem folyt másutt ilyen jellegû szakképzés.
A szociális törvény rendelkezései szerint az önkormányzatoknak 1997-tõl jelentõs számú szakképzett munkaerõre volt szüksége, így ezzel a szakmával biztos munkahely várt az iskolában végzett tanulókra. A környékbeli települések lakossága elöregedett, a szociális alapellátás feladataihoz házigondozókra volt szükség, megfelelõ étkezést kellett biztosítani, idõsek klubját, családsegítõt létrehozni. Az elkövetkezõ években az iskola egyre dinamikusabban fejlõdött.
A munkaerõpiac igényeit követve 1995-tõl folyamatosan indultak az új képzések: szakács, felszolgáló, cukrász, pék-cukrász, falusi vendéglátó. Nagy eredményt jelentett az intézmény életében a szakközépiskolai képzés beindítása szociális gondozó és szervezõ és szociális asszisztens szakmákban, illetve vendéglátás szakterületen.
Az iskola 1997 februárjában új nevet kapott: Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ lett. Az intézmény az elmúlt tíz évben szívós kitartással dolgozott, mobil szakképzési terveivel folyamatosan megpróbálta követni a munkaeropiac igényeinek változásait. Ennek a folyamatos megújulási szándéknak köszönhetoen tudott a „Szent-Györgyi” az iskolák közötti versenyben talpon maradni, sõt egyre sikeresebben teljesíteni.
2001-ben jelentos változás történt az iskola életében: alapítványi fenntartású oktatási intézménnyé alakultunk át.
A váltás után az iskola továbbra is városunk és vonzáskörzete korszeru szakképzési intézménye maradt, rugalmas – a munkaerőpiaci változásokat követni tudó- képzéseket kínálva a fiataloknak.

2016-ban újabb jelentos változás történt az iskola életében: állami fenntartású intézménnyé váltunk.


Partnereink

SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum


Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium

8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp.4.

Telefon: +3670 6652715

E-mail: titkarsag@szgyatechnikum.hu

OM azonosító: 203066


2024Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium